دانشگاه
    
    
    
 صفحه اصلي پنج‌شنبه 6 ارديبهشت 1398    


سيستم جمع آوري اطلاعات و آمار

بسم الله الرحمن الرحيم

اين سيستم جهت گردآوري اطلاعات واحدهاي دانشگاهي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي ايران تهيه شده است
كاربران اين سيستم واحدهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي هستند كه از طريق وارد كردن كد كاربري و كلمه رمز ، مجاز به درج اطلاعات در بانك اطلاعاتي سيستم بوده و مسئوليت صحت و سقم اطلاعات درج شده بر عهده ايشان خواهد بود
توجه : در راستاي اجراي دستورالعمل صادر شده از سوي سرپرست محترم مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات با موضوع تكميل و ارسال بدون نقص اطلاعات ثبتي دانشجويان دستورالعمل شماره 60/216 مورخ 98/1/17 ساختار بانك اطلاعاتي نهايي شده دانشجويان به همراه تغييرات انجام شده در برخي از كدينگ‌هاي مورد استفاده از جمله كدينگ سهميه پذيرش در قالب اكسس از لينك زير قابل برداشت است
 
student.rarورود به سيستم
اطلاعات واحد
اطلاعات دانشکده ها
مشخصات پرسنل فناوري
اطلاعات دانشجويان
اطلاعات نيروي انساني
اطلاعات زمين
اطلاعات ساختمان
اطلاعات امور پژوهشي
آمار پژوهشي
اطلاعات كتابخانه
اطلاعات تجهيزات و سيستمهاي مکانيزه
اطلاعات فعاليتهاي فرهنگي و سياسي
اطلاعات رويدادهاي ورزشي
اطلاعات سايتهاي رايانه اي اينترنت و اينترانت
اطلاعات بودجه
فعاليتها در حوزه پژوهش
اطلاعات ترابري و ارتباطات
مسابقه و جشنواره ها
بسترهاي ارتباطي اينترنت و اينترانت واحد
تماس با ما