دانشگاه
    
    
    
 صفحه اصلي سه شنبه 17 آذر 1400    


سيستم جمع آوري اطلاعات و آمار

بسم الله الرحمن الرحيم

اين سيستم جهت گردآوري اطلاعات واحدهاي دانشگاهي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي ايران تهيه شده است
كاربران اين سيستم واحدهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي هستند كه از طريق وارد كردن كد كاربري و كلمه رمز ، مجاز به درج اطلاعات در بانك اطلاعاتي سيستم بوده و مسئوليت صحت و سقم اطلاعات درج شده بر عهده ايشان خواهد بود
توجه : در راستاي اجراي دستورالعمل شماره 79/47918 مورخ 98/8/8 تا پايان وقت اداري روز 29 آبان ماه 1398 كليه واحدهاي دانشگاهي، مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه اي سما مي‌بايست نسبت به تصحيح و تكميل اطلاعات دانشجويان واحد خود در نرم‌افزار آموزش و شهريه اقدام نموده و از درج هرگونه اطلاعات تكراري و نادرست خودداري نمايند. شايان ذكر است در اين ارتباط گزارشي از عملكرد واحدها در روز شنبه مورخ 4 آذر ماه جهت استحضار رياست محترم دانشگاه ارسال مي‌شود student.rarورود به سيستم
اطلاعات واحد
اطلاعات دانشکده ها
مشخصات پرسنل فناوري
اطلاعات دانشجويان
اطلاعات نيروي انساني
اطلاعات زمين
اطلاعات ساختمان
اطلاعات امور پژوهشي
آمار پژوهشي
اطلاعات كتابخانه
اطلاعات تجهيزات و سيستمهاي مکانيزه
اطلاعات فعاليتهاي فرهنگي و سياسي
اطلاعات رويدادهاي ورزشي
اطلاعات سايتهاي رايانه اي اينترنت و اينترانت
اطلاعات بودجه
فعاليتها در حوزه پژوهش
اطلاعات ترابري و ارتباطات
مسابقه و جشنواره ها
بسترهاي ارتباطي اينترنت و اينترانت واحد
تماس با ما