دانشگاه
    
    
    
صفحه اصلي
 ورود به سيستم  سه شنبه 17 آذر 1400    
سيستم جمع آوري اطلاعات و آمار


 

كد كاربري:

كلمه رمز:

****************************************توجه : در راستاي اجراي دستورالعمل شماره 79/47918مورخ 98/8/8 تا پايان وقت اداري روز 29 آبان ماه 1398 كليه واحدهاي دانشگاهي، مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه اي سما مي‌بايست نسبت به تصحيح و تكميل اطلاعات دانشجويان واحد خود در نرم‌افزار آموزش و شهريه اقدام نموده و از درج هرگونه اطلاعات تكراري و نادرست خودداري نمايند. شايان ذكر است در اين ارتباط گزارشي از عملكرد واحدها در روز شنبه مورخ 4 آذر ماه جهت استحضار رياست محترم دانشگاه ارسال مي‌شود  


ساختار بانك اطلاعاتي نهايي شده دانشجويان به همراه تغييرات انجام شده در برخي از كدينگ‌هاي مورد استفاده از جمله كدينگ سهميه پذيرش در قالب اكسس از لينك زير قابل برداشت است
 
student.rar


بسيار فوري : با توجه به شروع نيمسال اول سال تحصيلي 99-1398 كليه واحدها، مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي سما مي بايست سايت آمار واطلاعات را تكميل نموده و فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان خود را در قالب بانك اطلاعاتي اكسس با فرمت زير ارسال نمايند ، حداكثر مهلت تعيين شده براي تكميل سايت آمار 1398/8/29 و نيز ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان با توجه به دستورالعمل ياد شده تاريخ 1398/9/4 تعيين گرديده است. شايان گفتن است جهت ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان آدرس ذيل اعلام مي‌گردد

stat@ict.iau.ir

تذکر: چنانچه پس از گذشت يک روز از ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان ، واحدها تاييديه اي از سوي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان مركزي دريافت نكردند، با شماره  ذيل (سركار خانم كريمي) تماس حاصل نمايند
47916862


checking980203.rar


  ****************************************

 راهنماي تکميل و ارسال دوره اي آمار و اطلاعات واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

در هر سال و نيمسال تحصيلي

دانلود

قابل ذكر است كه جهت تكميل نمودن برخي فيلدها نظير كد‌‌‌‌‌‌پستي دانشجويان مي توانيد از فايل مركز آزمون استفاده نماييد

ورود به سيستم
اطلاعات واحد
اطلاعات دانشکده ها
مشخصات پرسنل فناوري
اطلاعات دانشجويان
اطلاعات نيروي انساني
اطلاعات زمين
اطلاعات ساختمان
اطلاعات امور پژوهشي
آمار پژوهشي
اطلاعات كتابخانه
اطلاعات تجهيزات و سيستمهاي مکانيزه
اطلاعات فعاليتهاي فرهنگي و سياسي
اطلاعات رويدادهاي ورزشي
اطلاعات سايتهاي رايانه اي اينترنت و اينترانت
بودجه
فعاليتها در حوزه پژوهش
اطلاعات ترابري و ارتباطات
مسابقه و جشنواره ها
ارتباطات شبكه
تماس با ما