دانشگاه
    
    
    
صفحه اصلي
 ورود به سيستم  سه شنبه 2 اسفند 1396    
سيستم جمع آوري اطلاعات و آمار


 

كد كاربري:

كلمه رمز:

****************************************


بسيار فوري :
كليه واحدها، مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي سما مي بايست سايت آمار واطلاعات را تكميل نموده و نيز فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان(student.rar) خود را ارسال نمايند ، حداكثر مهلت تعيين شده  براي تکميل سايت آمار  و  نيز ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان روز دوشنبه مورخ 1396/08/15تعيين گرديده است. شايان گفتن است جهت ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان  آدرسهاي ذيل اعلام ميگردد:

stat@ict.iau.ir

تذکر: چنانچه پس از گذشت يک روز از ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان ، واحدها تاييديه اي از سوي دفتر فناوري اطلاعات سازمان دريافت ننمايند، بايد با شماره  ذيل تماس حاصل نمايند
47914535
student.rarchecking.rarتوجه: چنانچه تا مورخ 1396/08/15 فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان 
 (ثبت نام،تکميل ظرفيت،ثبت نام جابجايي، با تاخير و حذف و اضافه)

آماده ميشود،پس از دريافت تاييد شفاهي از سوي اين اداره کل و تکميل کليه امضاهاي موردنياز(رياست محترم واحد، معاونين محترم و دبير محترم هيات امناي استاني) فرم تاييديه نهايي به همراه نامه رسمي از سوي رياست محترم واحد  ابتدا اسکن شده و سپس بصورت فايل پي دي اف به صندوق ارسال شود. بديهي است هرگونه فاکس در اين زمينه معتبر نمي باشد. 
 

  ****************************************

 راهنماي تکميل و ارسال دوره اي آمار و اطلاعات واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

در هر سال و نيمسال تحصيلي

دانلود

قابل ذكر است كه جهت تكميل نمودن برخي فيلدها نظير كد‌‌‌‌‌‌پستي دانشجويان مي توانيد از فايل مركز آزمون استفاده نماييد

 

ورود به سيستم
اطلاعات واحد
اطلاعات دانشکده ها
مشخصات پرسنل فناوري
اطلاعات دانشجويان
اطلاعات نيروي انساني
اطلاعات زمين
اطلاعات ساختمان
اطلاعات امور پژوهشي
آمار پژوهشي
اطلاعات كتابخانه
اطلاعات تجهيزات و سيستمهاي مکانيزه
اطلاعات فعاليتهاي فرهنگي و سياسي
اطلاعات رويدادهاي ورزشي
اطلاعات سايتهاي رايانه اي اينترنت و اينترانت
بودجه
فعاليتها در حوزه پژوهش
اطلاعات ترابري و ارتباطات
مسابقه و جشنواره ها
ارتباطات شبكه
تماس با ما